Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit
Registrace


Interní předoperační vyšetření 

 

Interní předoperační vyšetření je celkové zhodnocení zdravotního stavu pacienta praktickým lékařem, ev. i jiným specialistou, u kterého je pacient sledován. Je vyžadováno před každou operací v celkové anestezii. U zdravých lidí stačí předoperační vyšetření provést zhruba 7 dní před operací, pokud má pacient v anamnéze nějaké chronické onemocnění je nutné začít s předoperační přípravou u specialistů dříve (zhruba 3-4 týdny). Písemné vyjádření lékaře ohledně schopnosti absolvovat výkon v celkové anestezii je nutné vzít s sebou k operaci.

 

V případě, že se u pacienta před operací vyskytne jakákoliv respirační infekce, je nutné operaci odložit na dobu nejlépe 3 týdny po vyléčení infekce. Jen tak lze předpokládat, že pooperační průběh nebude zbytečně komplikován.

 

 • Základní předoperační vyšetření (platnost 1 měsíc):
  • krevní obraz – počet červených krvinek, bílých krvinek, krevních destiček
  • koagulace – ukazuje nám schopnost krve se srážet, poruchy srážení krve (získané či vrozené) mohou zkomplikovat, ev. i znemožnit chirurgický výkon
  • biochemické vyšetření krve - informuje nás o stavu funkce jater, ledvin a probíhajícím zánětu v těle
  • biochemické vyšetření moči –vyloučení močové infekce

 

 • Rozšířené předoperační vyšetření:
  • EKG – provádí se u pacientů nad 40 let či s jakýmkoli přidruženým onemocněním, platí 1 měsíc
  • RTG srdce a plic – provádí se u pacientů nad 60 let, u kuřáků, při podezření na TBC plic, kardiorespirační onemocnění, platí 1 rok
  • krevní skupina – provádí se v případě velké operace, u které se očekává rozsáhlá krevní ztráta

 

 • Předoperační vyšetření u pacientů s přidruženými onemocněními:
  • kardiovaskulární onemocnění - EKG, RTG srdce a plic, echokardiografické vyšetření srdce
  • respirační onemocnění - spirometrie, plicní vyšetření, EKG, RTG srdce a plic
  • onemocnění ledvin – ledvinné funkce, acidobazická rovnováha krve (Astrup), celková bílkovina, albumin, ev. clearence kreatinu, EKG, RTG srdce a plic
  • jaterní onemocnění - celková bílkovina, albumin, HbsAg antigen
  • diabetes mellitus - glykémie, EKG, RTG srdce a plic
  • choroby štítné žlázy – hormony štítné žlázy, endokrinologické vyšetření, ORL, EKG, RTG horní hrudní apertury při zvětšení štítné žlázy

 

 • Předoperační vyšetření před konkrétními operacemi:
  • kardiochirurgická či ortopedická operace - vyloučení přítomnosti skrytých ložisek infekce v oblasti zubů (stomatologie), v oblasti krku (ORL), RTG dutin v lebce, u žen navíc gynekologie, tato vyšetření mohou být max. 3 měsíce stará


Načítá se