Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit
Registrace


Hypoglykemie

Co je to hypoglykemie


Glukometr

Hypoglykemie je stav, který nastává při poklesu koncentrace glukózy v krvi pod dolní hranici normálních hodnot (po 4 mmol/l, při poklesu pod 2,5 mmol/l jde o závažnou hypoglykemii). Tento stav může nastat u diabetiků užívajících perorální antidiabetika (PAD) nebo při léčbě inzulinem.

Při hypoglykemii může pacient upadnout do bezvědomí, neboť dochází k nedostatečnému zásobení mozku glukózou, která je hlavním zdrojem energie pro nervovou tkáň.

 

Příznaky hypoglykemie

Pokles hladiny cukru v krvi je provázen řadou charakteristických příznaků, které mohou přicházet v různém pořadí, v různé intenzitě a v závislosti na rychlosti nástupu hypoglykemie můžou mnohé z nich i chybět. Pro každého konkrétního pacienta je důležité vysledovat jeho vlastní příznaky a varovné signály přicházející hypoglykemie pro možnost včasného zásahu.

 

Nejčastější příznaky

·         Pocit hladu

·         Bledost kůže

·         Třes rukou a nervozita

·         Bušení srdce

·         Pocení

·         Celková slabost

·         Tuhnutí kolem úst

 

Znaky závažné hypoglykemie

·         Rozostřené vidění

·         Setřená řeč

·         Křeče

·         Ztráta vědomí

 

Co dělat při vzniku hypoglykemie

Pokud tento stav nastane, je nutné okamžitě zasáhnout. Pokud si pacient není příznaky a rozpoznáním hypoglykemie jistý, měl by si koncentraci glukózy v krvi ověřit glukometrem. Při hypoglykemii je nezbytné neprodleně požít potravinu bohatou na cukry (2 až 4 kostky cukru, 200 ml stoprocentního džusu či jiného slazeného nápoje – ne typu light). Než se glukóza dostane do krevního oběhu, trvá to přibližně deset minut. Postižený by měl také sníst například sušenku, pokud doba do jeho dalšího jídla bude delší než jednu hodinu. Čokoláda není vhodná, protože obsahuje velké množství tuků, které zpomalují vstřebání glukózy do krve.

Pokud dojde k těžké hypoglykemii, pacient může být dezorientován či upadnout do bezvědomí. Je proto dobré, pokud pacient informuje a poučí své příbuzné, přátele a známé, jak se zachovat a jak mu pomoci v této situaci. Pokud je pacient zmatený, ostatní ho musí přinutit vypít slazený nápoj či sníst něco sladkého. Pokud upadne do bezvědomí, je nutná aplikace glukagonové injekce, kterou by měl mít pacient při sobě, a přivolání rychlé záchranné služby.

Glukagonová injekce

 Načítá se