Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit
Registrace


Aplikace inzulínu

 

Inzulín se aplikuje podkožními injekcemi v místech s větším množstvím tuku, nejvhodnějšími oblastmi jsou břicho, horní zevní polovina paží, přední strana stehen a horní třetina hýždí. Místa aplikace je nutno střídat, doporučuje se postupovat systematicky (postupně střídat místa v jedné oblasti, další dny se přesunout na jinou oblast těla). Inzulín neaplikujeme do míst zanícených či jinak bolestivých.


Místo aplikace ovlivňuje rychlost vstřebání, nejrychleji na břiše, poté z paží a hýždí a nejpomaleji ze stehen. Vstřebávání se může dramaticky změnit i při zatížení svalů v příslušné oblasti, proto  se nedoporučuje aplikace inzulínu do paží či stehen před plánovaným sportovním výkonem.

 

Druhy inzulínu:   


- krátkodobě působící inzuliny (analoga), např.  lispro, aspart, glulisin - aplikují se k jídlu, velmi rychle   se vstřebají a metabolizují

- střednědobě působící inzuliny – aplikují se většinou 2x denně  

- dlouhodobě působící inzuliny, např. glargin, detemir - působí prakticky 24 hodin, stačí proto aplikace   1x denně

 

U většiny diabetiků léčených inzulinem se kombinuje léčba rychle působícím a střednědobě působícím inzulinem, protože tento způsob nejvíce odpovídá přirozené sekreci inzulinu. Rychle působící inzulin se užívá k hlavním jídlům, jednou nebo dvakrát denně se navíc aplikuje dlouhodobě nebo střednědobě působící inzulin.


Další možností jsou inzuliny kombinované, tj. v jedné inzulinové náplni je již namíchaná fixní směs inzulinu rychle působícího a střednědobého. Tento druh inzulinu se píchá obvykle dvakrát denně. U většiny diabetiků II. typu je s úspěchem kombinována i terapie perorálními antidiabetiky a inzulinem v různých režimech.

 

Postup při aplikaci inzulínu (stříkačka nebo inzulínové pero): 


- vytvořit kožní řasu

- jehlu vbodnout v úhlu 90˚ vůči povrchu těla

- aplikovat dávku inzulínu

- vyjmout stříkačku

 

 

Poznámky:    

- vytéká-li po vytažení jehly z místa vpichu inzulín, doporučuje se příště ponechat jehlu v kůži o 5-15   sekund déle

- v místě vpichu se může objevit kapka krve, které není třeba se obávat, krvácení se samo zastaví

 

Skladování inzulinu:

Inzulin může být skladován při pokojové teplotě nejdéle ale 3 týdny. Pokud máte doma inzulin na delší dobu, je nutné jej uchovávat v ledničce. Inzulin ovšem nesmí zmrznout ani být vystavován teplotám nad 40°C.

 

Aplikační pomůcky:


image


Inzulínová stříkačka

Jde o stříkačku vyrobenou výhradně pro podání  inzulínu se stupnicí umožňující rychlou orientaci a jistotu správně podané dávky. Dnes již obsolentní způsob podání, většina pacientů je již vybavena inzulinovými pery.

 

Inzulínové pero 

Aplikace perem je jednodušší a dávkování je  přesnější než při použití stříkaček. Inzulinové pero se  plní speciální   náplní (cartridge), která obvykle obsahuje až 300 jednotek inzulinu.

 

 

 

Inzulínová pumpa

Inzulinová pumpa je moderním nástrojem pro aplikaci inzulínu. Do podkoží je zavedena kanyla, která aplikuje zhruba polovinu denního množství inzulínu kontinuálně dle předprogramovaného schématu. Zbylou část inzulínu si aplikuje pacient pomocí pumpy nárazově před hlavními jídly. Místa vpichu kanyly je nutné asi jednou za 3 dny měnit. Výhodou inzulínové pumpy jsou rovnoměrnější hladiny glykémií. Používá se hlavně u pacientů s diabetem I.typu, nepředvídatelnými výkyvy glykémií, častými hypoglykémiemi či u pacientů s nepravidelným životním režimem a sportovců. Do pumpy se plní krátkodobě působící inzulíny či jejich analoga.

 

Obrázky převzaty z www.diabetescaregroup.info, www.macneilbmx.comNačítá se